سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM-FESEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM-FESEM)

خدمات قابل ارائه توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM-FESEM) توسط شرکت زاپاس به شرح زیر است:

  • تصاویر میکروسکوپی با قدرت تفکیک (Resolution) بالا در بزرگنمایی های مختلف
  • تصاویر نمونه های بیولوژیکی،پلیمری و اطلاعات سطحی نمونه های مختلف با ولتاژ پایین
  • مشخصه یابی جنس و ضخامت پوشش های چند لایه و لایه نازک
  • آنالیز EDS  به صورت نقطه ای (Spot) ، آنالیز خطی (Line Scan) و آنالیز صفحه ای (Map)
  •  آنالیز نیمه کمی توسط  نمونه های مجهول با استفاده از EDS برای عنصر بعد از بور
  •  شکست نگاری و بررسی مورفولوژی پودری،بالک
  •  تعیین اندازه ذرات پودر ها
  • هیستوگرام توزیع اندازه ذرات 

فرم پذیرش میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM-FESEM)