سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

تست مغناطیسی(MT)

MT

روش بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)  یکی از روش های NDT است که برای تعیین نواقص سطحی و برخی از نقص های زیر سطحی استفاده می­شود. این روش برای مواد فرو مغناطیس کاربرد دارد. اساس این روش ایجاد نشت میدان مغناطیسی است ، زمانی نمونه مغناطیسی می­شود میدان مغناطیسی در سطح نمونه ایجاد می­شود و ذرات قرار داده شده در سطح نمونه در محل ناپیوستگی تجمع میکنند و عیوب آشکار میشود.

برای انجام این آنالیز با ما تماس بگیرید.