سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

تست مایع نافذ(PT)

PT

روش بازرسی با مایعات نافذ (PT) روشی مبتی بر جذب مایع در نواقص است که بعد مدت زمانی آشکار شده و تمامی نواقص و ترک های قایل مشاهده اند. در واقع این روش برای مشخص کردن و شناسایی شکستگی ها در سطح استفاده می­شود. بطور کلی از این روش برای تعیین نواقصی چون ترک ، تخلخل ، حفره و روی هم افتادگی قطعات صنعتی با ابعاد بزرگ و کوچک و اشکال مختلف قایل استفاده است.

برای انجام این آنالیز با ما تماس بگیرید.