سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

عناصر خالص

نیکل

ni
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

آهن

fe
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

کروم

cr
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

مولیبدن

mo
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

سیلیسیم

si
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

کبالت

co
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

آلومینیوم

al
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

ایتریم

y
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

هافنیوم

hf
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

زیرکونیوم

Zr
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

منگنز

mn
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

نیوبیم

nb
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

پلاتین

pt
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

گادالانیوم

gd
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

فسفر

p
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

بور

b
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

تانتالم

ta
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

تیتانیوم

ti
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

مس

cu
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

تنگستن

w
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

ایندیوم

in
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

منیزیم

mg
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

گالیوم

ga
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

وانادیم

v
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.

قلع

sn
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید.